BERKAY EMRE KRIKKANAT

Eğitim:

  • Lisans: [Üniversitenizin adı], Psikoloji Bölümü, [Mezuniyet yılı]

  • Yüksek Lisans: [Üniversitenizin adı], Klinik Psikoloji, [Mezuniyet yılı]

Mesleki Deneyim:

  • [Yıl] - [Yıl]: [Çalıştığınız Kurum/Kuruluş], Klinik Psikolog olarak görev aldım. Burada bireylerin duygusal ve psikolojik sorunlarını değerlendirerek terapi ve danışmanlık hizmetleri sundum.

  • [Yıl] - [Yıl]: [Başka Bir Kurum/Kuruluş], Sosyal Psikolog olarak çalıştım ve toplumsal etkileşimlerin ve grup dinamiklerinin araştırılmasında yer aldım.

  • [Yıl] - Günümüz: Serbest çalışan klinik psikolog olarak, kendi muayenehanemde çeşitli psikolojik sorunlar üzerine terapi hizmeti sunmaktayım.

Araştırma ve İlgi Alanları:

  • İnsan davranışlarının çeşitliliği ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçler.

  • Ruhsal sağlık sorunlarına yönelik terapi yöntemleri ve yenilikçi yaklaşımlar.

  • Toplumsal değişim süreçlerinde psikolojik etmenlerin rolü.